Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

De NVA bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de anesthesiologische patiëntenzorg in Nederland. De NVA behartigt en beschermt de belangen van haar leden ten aanzien van partijen met gerelateerde belangen en draagtbij aan een effectief imago van de anesthesiologen en het specialisme anesthesiologie.

Contact

Partner type

This partner supported the following IFAD meetings:

  • IFAD 2015

Share on Social Media

Our Diamond Partners

Become a partner too!

Social Media

  like us on Facebook

  follow us on Twitter

  join Discussion group

  join us on Linkedin

  newsletter sign up

  post on the blog